ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΡΗΣΕΙΣ

21-4-2010

Περίπου 1500 εταιρίες ελληνικών συμφερόντων, μετέφεραν την έδρα τους στη Κύπρο τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι Ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο το 2009 ήταν της τάξεως των 710,2 εκατ. Ευρώ (κυρίως σύσταση κυπριακών εταιριών ελληνικών συμφερόντων). 
Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται, οι κυπριακές επενδύσεις στην Ελλάδα φθίνουν συνεχώς και δεν αφορούν άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά επαναπατρισθέντα κέρδη κλπ θυγατρικών ελληνικών εταιριών στη Κύπρο (μετά από τη φορολόγηση τους στη Κύπρο). Το 2009 περιορίσθηκαν στο ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ. Παραδοσιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων κυπριακών επενδύσεων κατευθύνθηκε στους τομείς τραπεζών (48,%), κατασκευών (35%) και μεταφορών/επικοινωνιών (13%). 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

1 σχόλιο:

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ
Βeyonce