ΙΣΤΟΡΙΑ

1912-1913 (ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ)
1914-1918 (Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ)
1919-1922 (Μ.ΑΣΙΑ)
1923-1936 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ)
1936-1941 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ)
1941-1945 (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
1946-1949 (ΕΜΦΥΛΙΟΣ)
1950-1955
1955-1960 (ΕΟΚΑ)
1960-1966 (ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ)
1967-1974

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΥΛΟ
Βeyonce